Natuurorganisaties informeren mountainbikers

Share Button

Mountaibiker

Regio – Mountainbiken in de natuur is lekker en sportief. Vanwege de kwetsbare natuur en de veiligheid voor mederecreanten zijn hier wel regels voor. De komende weken informeren Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties en de provincie mountainbikers over deze regels en er wordt meer gecontroleerd.
Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties bundelen hun krachten om mountainbikers voor te lichten over de regels bij fietsen in de natuur. Met een provinciebrede aanpak bevorderen zij de naleving van de regels en maken zij mountainbikers bewuster van de mogelijke ongewenste invloed ervan op de natuur en mederecreanten, zoals verstoring van dieren of overlast en onveilige situaties bij mederecreanten. De komende weken controleren handhavers vaker. Mountainbikers die zich niet aan de voorschriften houden riskeren een bekeuring.

Pilot handhavingssamenwerking

Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat, PWN en Recreatie Noord-Holland hebben vorig jaar afgesproken meer te gaan samenwerken op gebied van handhaving. De provincie Noord-Holland ondersteunt hen daarbij. Met een gezamenlijke aanpak kunnen de organisaties hun capaciteit beter inzetten en eenduidiger optreden. De samenwerking rondom mountainbiken in de natuur is onderdeel van een pilot. De ervaring wordt gebruikt om de handhavingssamenwerking te versterken.

Wetgeving

De provincie houdt toezicht op de naleving van wetten die de natuur beschermen zoals de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet. De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van ‘Natura 2000 gebieden’. Grote delen van de gebieden die Noord-Hollandse natuurorganisaties beheren zijn Natura 2000-gebied. Activiteiten in of rond deze gebieden mogen de natuur niet schaden. De provincie kijkt naar het belang van de natuur en dat van recreanten. Het gaat om de bescherming van natuur én om het gebruik en de beleving ervan.

Bron: Provincie NH

You May Also Like

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Inline
Inline
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow